Bron: Met beurtschippers en boderijders door Friesland

In oorlogstijd
In 1939 wierp de voor ook Nederland naderende Tweede Wereldoorlog al zijn donkere schaduwen vooruit.
Dat merkte onder andere vrachtrijder Pieter Post uit Tzummarum: hij was één der velen, van wie een vrachtwagen door de overheid werd gevorderd.
Het verlies van de gloednieuwe vrachtwagen betekende voor Post een flinke financiële strop.
In oorlogstijd werd het voor beurtschippers en boderijders moeilijk hun beroep uit te oefenen.
Ook de Duitsers vorderden auto's en schepen.
P.Post met zijn drie zonen middelste is Jappie.