11292 Tresoar kenteken B-8822
Cornelis Hoekstra, Tzummarum, gemeente Barradeel. Afgegeven: 10-4-1925

Foto uit de map van Smid Broer Boonstra uit Peins.
Rechts zijn vrouw Anna Boonstra-Tijsma. Knecht naam onbekend.
Auto staat in Peins voor de smederij Dorpsstaat 54.

Bron: Germ Gjaltema, Peins)