Kade.

Deze foto laat zien hoe twee werknemers van Freerk de Poel “De Korenaar” aan het “sekwaskjen” binne.
Het zal begin jaren zestig geweest zijn plastic zakken waren er toen niet.
De kunstmest zat in jute zakken en moesten dus geregeld gewassen worden anders werden ze zo hard als een bikkel.
Waar kon dat mooier dan op de kade?
Na de wasbeurt gingen ze op de Opel-Blitz, een in die tijd veel gebruikte vrachtauto waar je met een gewoon rijbewijs mee uit de weg kon, mits niet te zwaar beladen. Vervolgens werden de zakken bij de molen in de finne gedroogd of over een hek gehangen. De man met licht overhemd en pet achterstevoren is waarschijnlijk Douwe Wissman die toen bij de Poel werkte. De activiteiten in de molen waren: kunstmest en fouragehandel