Mijn overgrootvader Ids Idzenga (zie bijgevoegde foto) heeft de Eben HaŽzer laten bouwen door Brandsma in Franeker.
Het bouwjaar is 1907, niet 1908.
Ik heb een hypotheekakte (nummer '698 Leeuw 1907') van december 1907 waaruit blijkt dat het schip dan al gebouwd is.
Waarschijnlijk nog niet helemaal afgebouwd omdat het schip toen nog bij de bouwer lag.
Het scheepvaartmuseum in Sneek heeft een prachtige tekening van dit schip.
Pieter Jansma (20 juli 2007).