De Kade 1935 mei it motorskip fan Johannes Dorenbos en Dijkstra.

Ik heb een anzichtkaart gevonden, zie bijgevoegde scan, met daarop volgens mij de 'Eben HaŽzer'.
Omdat ik het schip zelf heb gezien ben ik er vrijwel van overtuigd dat het hetzelfde schip is.
Het schip heeft namelijk een zeer opvallend hoge kont.
Dit wordt nu nog geaccentueerd doordat het schip is ingekort.
Het schip op de anzichtkaart heeft ook een opvallend hoge kont.
Bovendien ligt het ongeveer voor de deur van het huis van Ids Idzenga, het rechtste huis met de 2 schoorstenen, waar ook mijn moeder nog is geboren (adres Kade 17, Sexbierum).
Pieter Jansma (20 juli 2007).