In oorlogstijd.
De bodes kregen in veel gevallen opdrachten van de bezetters om pakketten of andere zaken te vervoeren.
Het was een mooie dekmantel om clandestiene zaken te vervoeren.
Behalve wapens en andere benodigdheden voor het verzet werd de nodige smokkelwaar vervoerd.
Zo had Bjinse Plat een in wit kleed verpakt varken tussen de kisten op zijn wagen.
Bij het uitladen gleed het beest een stukje uit het kleed.
Spelende jongens zagen dat en riepen luid: “Een varken, een varken!!”
Maar gelukkig verliep het vervoer zonder problemen.