De gezamelijke expediteurs zijn: Anne en Willem Dijkstra, Simos Jellema en Rinze la Fleur.