Dit dubbele woonhuis stond voorheen achter de vaart en werd bewoond door de familie Wielinga en later door de familie Veenstra. Omstreeks 1896 is de vaart gedempt.
Links het kleermakershuis (later Friesland Bank) Eigenlijk staat dit pand nu boven de vaart.