Groenteman Simon Hoornstra in 1927 met paard en wagen.
Links is de ringmuur om it kerkhof te zien.