Voor de oude bakkerswinkel pake en beppe Struiksma en rechts Tjipke Pasma.
Bron: Jabik Struiksma