Achter in de tuin van Buorren 72.
v.l.n.r: Pake en beppe Struiksma, Jabik Struiksma, Tjipke Pasma, Ane Struiksma- Bijlsma, Haye Struiksma.
Bron: Jabik Struiksma