In het volgende huis woonden Pieter en Sjoerdje Pasma. zij hadden een kruidenierswinkel en daarbij was Pieter gardenier en ook nog eens boekhouder van de Nutsspaarbank.
Nu wooont er de fam. Vellinga (Berbers Blomke) nr.103

IN GESPREK MET GEERT EN HILDE VELLINGA

Het is de mensen uit Tzummarum vast niet ontgaan: een nieuwe winkel in Tzummarum erbij.
En dat in een tijd, dat het lijkt of er in kleine dorpen alleen maar winkels verdwijnen.
De Buorren vrolijkt er bijna van op: een gezellige etalage en buiten fleurige bloemen.
Geert en Hilde Vellinga en hun dochtertje Iris van twee zijn de nieuwe bewoners van Buorren 103, nu "Berber's Blomke".

Waar komen Geert en Hilde vandaan?
Geert: Wij komen allebei uit Joure, daar zijn wij geboren en opgegroeid.
Het blijkt, dat het echtpaar Vellinga later naar Hallum is verhuisd, waar ze boven een bloemenzaak woonden.
Hilde zwaaide de scepter in de bloemenwinkel.

Hilde: Wij hadden eerst geinformeerd of wij de zaak ook konden kopen, maar dat was toen niet haalbaar.
Toen iemand anders de winkel en het woonhuis kocht, zocht diegene iemand, die in de winkel wilde staan en boven wilde wonen.
Dat hebben wij toen gedaan.

Heeft ze voor dit werk een opleiding gevolgd?
Hilde: Ik wilde vroeger altijd graag naar Aalsmeer om bloemschikken te leren.
Maar toen ik de school verliet, bleek, dat er een wachtlijst bestond, omdat zo velen daar naar toe wilden.
Zo ben ik in Frederiksoord beland, waar ik de opleiding "bloementeelt" volgde.
Ik heb ook nog een jaar in Den Haag gewerkt in een zaak, die je kunt vergelijken met Intratuin.
Ik mocht echter helemaal niet graag in Den Haag wonen en ik had veel heimwee.
Na een jaar ben ik toen naar school teruggegaan en heb de opleiding "aanleg en onderhoud"gedaan.
Met die opleiding kon ik in het noorden misschien makkelijker werk vinden dan alleen met bloementeelt.
Later heb ik bij een tuincentrum in Grouw gewerkt.

Heeft Geert ook wat in die richting gedaan?
Het blijkt, dat hij niet echt veel verstand van bloemen heeft - hij werkt in een andere branche.
Geert: Ik ben van beroep lasser en werk bij een bedrijf in Heerenveen.

Na Hallum werd het dus Tzummarum.
Wat was daarvoor de reden?
Hilde:Ik wilde eigenlijk altijd graag voor mezelf beginnen, maar de direkte aanleiding was, dat ons dochtertje Iris daar helemaal geen speeltuimte buiten had.
Dat was toch wel de grote drijfveer om wat anders te zoeken.
En dit hier was zomaar geregeld.
Hilde heeft praktisch alle papieren, die er zijn op haar vakgebied, gehaald.
Als laatste heeft ze trouwens bloemschikken gehaald.
Ze is overal bedreven in en maakt alles zelf, van grafstukken tot bruidsboeketten.
Sommige bruidsparen weten precies wat ze willen hebben, maar ze kunnen het ook in een boek uitzoeken.
Hilde vindt zulke speciale dingen heel mooi om te doen.
En willen de mensen zelf wat bestellen, b.v. een pot laten opvullen, dan kan dat natuurlijk ook.
Wat heeft haar voorkeur - werken in het winkeltje of zelf creatief met bloemen bezig zijn?.
Hilde: Het is de combinatie.
Het is heel afwisselend werk en er is geen dag hetzelfde.
De mensen zijn ook weer heel verschillend.

Zijn er veel mensen geweest, toen de winkel geopend werd?
Hilde: Wij hebben een folder aan de deuren bezorgd en dat is wel een succes geweest.
Er zijn heel veel mensen geweest en dat was boven verwachting.
We hebben hele leuke reacties gehad.
Hebben ze ook nog plannen voor de toekomst?
Hilde: Wij hebben een hele diepe achtertuin en misschien beginnen wij daar op den duur nog wel iets met zaken, die met de tuin hebben te maken.

Wij hopen, dat Geert en Hilde het naar hun zin in ons dorp krijgen en wensen hun succes met de bloemenzaak.

Vertaling van Fries naar Nederlands door Sietie Leistra-Groeneveld.