Hun buurman was de heer Harm Kasma, hij was gardenier.
Hun zoon Gerlof is later met zijn vrouw Renske in dit huis gaan wonen.
Na het overlijden van Gerlof is Renske hier blijven wonen.nr.84.