Ons kent ons! Kent u Hiltje Bandsma-Bleeker al?

Ik was op bezoek bij Hiltje Bandsma-Bleeker , haar hele leven al woonachtig in Tzummarum.
Jarenlang heeft ze het dorpskrantje rondgebracht.

Waar bent u geboren en wanneer?
Hiltje is geboren in de strenge winter van 1929 in het Swarths.
De volgende dag waren mijn handen nog bevroren.

Hoe was uw gezinssamenstelling vroeger?
Ze had 2 broers en was zelf de middelste.
Haar vader was gardenier, met wat vee en akkerbouw en verrichtte ook werkzaamheden bij anderen als loonbedrijf ..
Ze leerde dan ook al vroeg melken en helpen op het land.

Hoe was u als kind ?
Op deze vraag reageerde ze als volgt:
Wees lief en wees aardig en vrolijk gezind,
Niet stug of hoogvaardig, dat maakt niet bemind.
Maar eerlijk en vlijtig, tot goed doen bereid
Dat ieder kan zeggen, Hiltje is een lieve meid.

Hier kan zij zich goed in vinden.
Het was een gedichtje uit haar poeziealbum.

Wat wilde u als kind worden?
Dat was toen niet van belang, je deed van alles.
Toen ze 12 was brak de oorlog uit, dat was een angstige tijd voor haar.

Waar woont u in Tzummarum en sinds wanneer?
Buorren 68, midden in het centrum van Tzummarum., vanaf 12 februari 1951.
Pake Bandsma was bakker en toen hij 65 was kwamen Hiltje en haar echtgenoot Jan in de bakkerij.
Ze stond graag in de winkel, dat was leuk en kon zij zich uitleven.
Veel contact met de mensen.
Ze beheerde ook het winkeltje in het rusthuis.
Ze heeft op het korps Cresendo gezeten, saxofoon gespeeld en op een zangkoor.
Ze kreeg 4 dochters die ook moesten helpen in de winkel en achter in de bakkerij.
Ze heeft 8 kleinkinderen +1(een zoon van haar schoonzoon).
Haar man is in 1989 gestopt met werken en na een ziekbed op 68-jarige leeftijd overleden.

Wat betekent Tzummarum voor u?
Ze is hier nooit weggeweest en weet niet beter.
Ze voelt zich hier thuis.
Ze kwam van buitenuit naar het midden van het dorp, dat kon niet beter.

Als u iets mist, wat mist u in uw woonplaats?
Ze mist eigenlijk niets.
Er is van alles te doen.
Als iedereen eens meer betrokken raakt bij verenigingen en dergelijke zal het helemaal goed gaan.

Wat is uw ideale woonplek?
Haar ideale woonplek is waar ze nu woont, midden in het centrum en toch vrij.
Het is de ouderlijke woning van de familie Bandsma.
Naast een bakkerij hadden ze ook een hoedjeszaak.

Wat is uw levensmotto en wat bedoelt u ermee?
Ze heeft niet echt een levensmotto, maar wil graag gezond blijven en nog iets voor anderen betekenen.
Ze zit dan ook nog in besturen, zoals ANBO en volksdansgroep.

Als u n ding mocht veranderen in Tzummarum, wat zou dat dan zijn?
Ze zou graag willen dat de mensen wat meer voor elkaar overhadden, meer tijd voor elkaar uittrekken, voor o.a. een praatje.
Ze zei het volgende over de haast die iedereen heeft: " Men vliegt steeds vlugger naar zijn dood!!"
Ze is dankbaar en tevreden met het leven dat ze leidt.

Bedankt voor het gezellige gesprek en de koffie!
Gina Mol