Piet Keuning zijn smederij, tevens verkocht en repareerde hij fietsen. Ook nu worden hier weer fietsen verkocht en gerepareerd door Rienk en Maaike Wiersma.nr.75-77.

Het huis naast Piet Keuning werd bewoond door de Evangelist van de Orthodox Hervormden "Het Mosterdzaadje"de heer van der Meer; later heeft de heer Molenkamp deze functie overgenomen. Nu wonen er Jabik en Klaske Struiksma. nr.73.

Tot 31 mei 1883 is nr.73 een cafe geweest genaamd De Valk/Harmonie, daarna is het verkocht als woonhuis.
Uitbaters waren:
1. Dirk de Zee ? 1855 tot 1868
Verkocht aan schoonzoon Hibma
2. Steven P. Hibma 1868 tot ?
3. P. Ganzevoort ? 1879 tot
4. R. Boersma
tot 31 mei 1883.

In het huis waar nu Klaas en Siemie Bonnema wonen woonde toen Simon Hoornstra met zijn vrouw Siep. Zij verkochten groente en fruit vanuit deze winkel.nr.71.

Het huis op de hoek van de Buorren,Lytse Buorren werd bewoond door Johannes Norder hij dreef hier een bakkerij. Ook dit pand heeft tot nu toe altijd een winkelbestemming gekend.ook in dit pand werden eerder schoenen verkocht door mevr.Broekstra, daarna werd er verf en behang verkocht door de fam. Smits. Daan en Annie Marssum verkochten er later cadeauartikelen en huishoudelijke apparaten. Nu kun je bij "'t hoekje" van Theo van der Walt en Klasina Dijkstra huishoudelijke en cadeau-artikelen kopen en is er ook een postagentschap bij gekomen.nr.69.