Foto Marieke Verheul-van Veen

Wij gaan verder met het grote huis aan de voorkant, beter bekend als de voormalige pastorie van de Hervormde Kerk. In het voorste gedelte van dit huis woonde kapper van der Sluis en het achterste gedeelte werd bewoond door Rikus en Sjoukje de Bruin. Rikus was kleermaker en zijn vrouw Sjoukje was jarenlang kosteres van de Herv.Kerk. Deze drie huizen zijn later samengevoegd tot de huidige vorm en doet nu dienst als supermarkt ,boven de winkel wonen de huidige eigenaren Auke en Tjitske Bonsma nr.91.