De kruidenierswinkel die dan volgt was van Stevens Trientsje Postumus. Nu beter bekend als woninginrichting,kledingwinkel en postkantoor van Hieltje en Foekje Kasma.nr 79.

Daarnaast Piet Keuning zijn smederij,tevens verkocht en repareerde hij fietsen. Ook nu worden hier weer fietsen verkocht en gerepareerd door Rienk en Maaike Wiersma.nr.75-77.