Jarenlang hebben Simon en Siep Hoornstra het volgende huis bewoond
nadat zij verhuisd waren uit het pand wat eerder genoemd is (nr71).
In dit huis woonden eerder Jan en Jantsje Sijbesma ,
zij dreven hier een winkel in kruidenierswaren.
Het huis is na het overlijden van Simon Hoornstra verkocht aan
Bouwbedrijf Fongers, en staat momenteel leeg. nr.42.