Het oostelijke gedeelte is Tsjerkepaed nr. 3.
Hier hebben gedurende vele jaren Jan en Maaike Westra met hun kinderen Sije, Eke, Tjerk, Wijke en Sara gewoond.
Het perceel wordt nu al een ruim aantal jaren in eigendom bewoond door de familie Jos van Houten.

De woning aan de westkant is Tsjerkepaed nr.1.
Hier hebben vele jaren Sjoerd en Renske Poelsma met hun kinderen gewoond.