Vicaris huis

Het oudste huis in Tzummarum, deels daterend uit de 16e eeuw.
De gewelfde kelder onder het huis behoort tot dat oudste gedeelte en in de westelijke muur zijn nog steeds kloostermoppen te vinden.
De muur stortte in december 1950 in, maar werd weer opgebouwd met de oude stenen.
Het huis staat bekend als het vicaris- huis omdat hier tot 1580 de vicaris van de roomskatolieke Sint Martinuskerk woonde; de vicaris was een priester die fungeerde als plaatsvervanger voor de pastoor.
De kosten voor de vicaris werden betaald uit de opbrengsten van 56 pondematen aan vicarielanden liggende onder Tzummarum.
Na de reformatie in 1580 kreeg de vicaris-huis de bestemming van woonhuis van de bovenmeester van de lagere school.
De school was tot het begin van de 19e eeuw ondergebracht in de voormalige sacristie aan de noordkant van de kerk, daarna kwam er een nieuw schoolgebouw in de Lytse Buorren.
De laatste schoolmeester die hier woonde was Abel Zuur die in 1874 naar Tzummarum kwam.
Een jaar later werd er voor hem een nieuwe woning gebouwd aan de weg naar Minnertsga.
Het vicaris-huis diende daarna ondermeer als onderkomen van een koperslager en nog later was er een winkel in gevestigd.

Tekst op informatiebord: Jacob Lautenbach.
Foto: Rienk Talsma .