Voor de bakkerij van baas Gijbert Tjebbes de Jong, geheel links tante Yit dan Jetse, Jantje en de man met de lange pijp is baas Tjebbe Jitzes de Jong en naast baas Tjebbe zijn schoondochter Anna Radersma met de jonge Tjebbe Gijsberts op de arm, naast Anna haar man Gijsbert Tjebbes de Jong (bakker,postkantoorhouder "brievengaarder'en dirigent) hij volgde zijn vader op, Op de bank zitten (met witte schorten(?);twee dochters van Tjebbe: links Jantje Tjebbes( zij trouwde met molenaar van Rozendaal); rechts zo goed als zeker Ettje Tjebbes ( zij trouwde met de onderwijzer Stedehouwer). Jantje en Ettje waren de jongste twee kinderen, en een knecht dat is Iede Westra, deze woonde later in Minnertsga en is voerman geweest hij is de vader van Jarig Westra.

Het gezin Tjebbe Jitzes de Jong bestond uit de volgende personen,zijn vrouw Geeske Gijsberts Heeringa en twee jongens Jitze en Gijsbert en zes dochters Taapke,Afke,Pietje,Rinske,Jantje en Ettje.
Bron: Jitze de Jong Dokkum.