We gaan nu naar de overkant van de buorren. Deze kant van de Buorren loopt vanaf het huis
waar toen bouwbedrijf Fongers was gevestigd tot en met het huis van de heer Perdok.
Hier stond eertijds de woning van timmerman Doekele Kloosterman.
Joris en Els Fongers hebben er gewoond en zijn inmiddels verhuisd naar het industrieterrein.nr. 40.