Woonhuis en winkel van Rinse Pasma en Ankje de Jong tot 1928.
Later van Pieter Pasma en Sjoerdje Keuning 1928-1945.
Weer later woonhuis en kantoor Cooperatieve Voorschotbank Tzummarum en omstreken.
Kassier Pieter Pasma 1945- 1960.