Ik zag toevallig oude foto's van Tzummarum en zag tot mijn verbazing een foto van Reinder Posthuma uit Canada met zijn Moeder Tjitske .
Daar ik van 1949 tot 1952 in Tzummarum heb gewerkt sprak mij dit zeer aan.
Ik ga mij eerst even voorstellen.
Ik ben Klaas Pruiksma die bijna 40 jaar een eigen slagerij in Lochem had.
Vanaf April 1949 tot Augustus heb ik als slagersknecht gewerkt bij Bindert Posthuma en Tjitske-Sijbesma in Tzummarum.
Zij gingen in 1952 emigreren naar Canada waarna ik nog een jaar bleef werken bij Germ en Minke Ourensma-Posthuma.
in die tijd was ik bevriend met Ane Veenstra ( overleden) Kees Stelpstra ( in Canada) en Lolke Buren waar ik nog contact mee heb.
Op foto Pake Reinder Posthuma, Germ Ourensma en mijzelf.

Bron: Klaas Pruiksma Lochum.