Geschiedenis door de bewoners 19-9-1999.

Fermoanje.
Deze naam is ontstaan in ongeveer 1704 toen een doopsgezinde gemeente (de voormannen) hier kwamen wonen.
Men wist niet beter dan dat de Fermoanje uit 1 woonhuis bestond.
In 1948 stond er echter een advertentie in de krant dat er op de Fermoanje vijf percelen te koop waren.
Een oude bewoner van de Fermoanje was Dirk Detjes, een oude opkoper.
Momenteel bestaat de Fermoanje nog uit 1 woonhuis, welke niet permanent bewoond is.
Op het Tsjerkepaed wonen: fam, van Houten, fam. v.Gersel, fam. v.d. Wiel en de fam. v.d.GaliŽn.
Het vijfde woonhuis is momenteel leeg.