De smederij van na elkaar, Minne de Vries (tot 1925), Sijds Herrema (1925-1958) en Lieuwe Herrema ( 1958-1984).

Personen op de foto.
v.l.n.r: Pake Lieuwe en beppe Geeske Herrema, Sijke Travaille, vrouw van Sieds Herrema, knecht Gerke Wierstra.
Bij de paarden rechts Sieds Herrema, achter de kar Jaap Jensma en op de kar Lene Jensma.
Bron: L. Herrema en L.H. Vogels