De kinderen van de Kamp.
Van links naar rechts: Janke Riemke Kuipers, 15 jaar, Rianne Tanghe, 12 jaar, Sjarda Siderius, 1 jaar, Jurjen Buwalda, Jan Daniel Buwalda, Oeke Wiggeline Kuipers, 13 jaar.
Onderse rij: Teake Pieter Siderius, 5 jaar, Eelco Tanghe, 9 jaar, en Siemy-Anne Siderius 3 jaar.
Intussen zijn sommige kinderen alweer jarig geweest, maar we gaan uit van 9/9/1999.