foto W.L. 2010.

Kade 5 Bewoners 2000.

Het huis op de Kade nummer 5 is in 1972 gekocht door Sjoerd en Lotje Wiersma van mevr.Kramer.
Zij kregen 3 kinderen. Atty (25) is afgestudeerd als orthopedagoog en net terug uit Afrika, waar zij een jaar als vrijwilligster heeft gewerkt.
Dita (24) is werkzaam als Z-verpleegkundige in Den Helder en woont inmiddels in Ried.
Jan (20) werkt in Harlingen als automonteur bij autobedrijf Ronald van der Wal.
Sjoerd (52) werkt alweer enige jaren bij Rentokil-Hokatex als chauffeur en Lotje (48) is huisvrouw en werkt als interieurverzorgster bij de Frieslandbank in Franeker.
En zo een ieder kan zien, hebben ze net weer een “verbouwinkje achter de rug.

Kade 7.
Hessel Bleeker (40) met Martha (13) en Alie (11).
Het huis is gebouwd in 1993 op de plaats waar de boerderij van Hessel zijn ouders Gatse en Aaltje Bleeker stond en waar Hessel ook geboren is.
Het huis is houtskeletbouw en is op 12 juli 1993 in Eén morgen in elkaar gezet.
De muren eromheen zijn gemetseld van de stenen van de afgebroken boerderij.
Hessel werkt tegenwoordig bij de Gemeente Franekeradeel na 19 jaar in de agrarische sector werkzaam te zijn geweest.
Zijn hobby’s zijn tuinieren Volleyballen en tropische vogels.
Daarnaast heeft hij zitting in de jeugdcommissie van de VVV en in het bestuur van Ver.van Dorpsfeesten alsmede in de redactie van de Dorpskrant.
Martha zit op de RSG Simon Vestdijk te Harlingen in de 2e klas Atheneum.
Haar sporten zijn kaatsen en volleybal.
Alie zit in groep 8 op de Nije M.J.Tamsmaskoalle.
Haar sporten zijn kaatsen en gymnastiek en ze zit bij het kinderkoor de “Ljochtputsjes”.

Kade 8.
Gatze Bleeker (74) en Aaltje Bleeker-Monsma (72.
De woning is gebouwd in 1990, op de plaats waar de oude boerderij heeft gestaan, waarin zij 40 jaar gewoond en gewerkt hebben.
Aaltje haar ouders woonden op de boerderij tot 1950.
Daarvoor haar grootouders Monsma, die er een voermanderij in hadden met veel paarden en rijtuigen, de rouwkoets is het langst gebruikt.
Aaltje haar hobby,s zijn tuinieren, bloemschikken en handwerken.