foto W.L. 2010.

Kade 10 bewoners 2000.
fam. C. Groendijk.

Kade 11.
Geert Westra (64) en Margjen Westra-Wassenaar (62). Beide houden van fietsen en gaan graag met de caravan op vakantie.

Kade 12.
Durk (52) en Marieke (51) en jongste zoon Jaap (21) Bonnema.
Durk werkt als controleur bij Frigem in Leeuwarden.
Hij kijkt graag naar het kaatsen, mede omdat zoonTjitte in de hoofdklasse meespeelt.
Daarnaast zit Durk ook in de technische commissie van deze hoofdklasse van de Koninklijke Ned. Kaatsbond.
Ook blaast hij graag een nootje mee bij de “Bazuin” en is hij schrijver van de stichting Sportaccommodatie Tzummarum. Tevens is hij betrokken bij het SOW-proces tussen de beide kerken.
Marieke werkt zo nu en dan als invalster op wooncentrum Hermanahiem in Minnertsga en is huisvrouw.
Daarnaasr is zij betrokken bij Amnesty International.
Hobby’s zijn lezen, kaarten maken en het huis gezellig maken.
Jaap woont sinds afgelopen zomer zonder broer Tjitte en zus Fokje thuis.
Hij studeert aan de HTS van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.
Als hij binnenkort afstudeert kan hij zichzelf weg-waterbouwkundig ingenieur noemen.
Hobby’s zijn kaatsen, computeren en gezellig samenzijn met vrienden en vriendinnen in de “keet”.