Kadaster 1832

Links: hoek Kleine Buurt. Tzummarum Wagenmakerij van Jelte Rintjes Feenstra.
Rechts de bakkerij van Douwe Meinderts Boersma.