1832
Jelte Rintjes Feenstra wagenmaker hoek Kleine Buurt.
Wagenmakerij te Tzummarum

Provisionele verkoping van een ouds bekende WAGENMAKERIJ met houtschuur en stalling op de hoek van de Kleine Buurt,bij A Buwalda in eigen gebruik; te aanvaarden 12 mei 1861.
12 mei 1861 l.c.

Ondergetekende maakt bekend dat de wagenmakerij van wijlen haar man W.Kikstra op dezelfde voet wordt voortgezet door haar zoon.
Wed.W Kikstra
15.03 1938 l.c.

Wagenmakerij Tzummarum
Donderdag 29 maart 1951 finaal publieke verkoping:
De huizinge, waarin wagenmakerij aan de verkeersweg nabij de Kleine Buurt te Tzummarum.
Vrij te aanvaarden na emigratie van de huurder Stelpstra.
l.c. 1951.