Pietje Buren-de Boer mei dochter Jantje en soan Pieter yn bernewein. Rjochts stiet de bakkerij fan baas Norder.