De Skūtebuorren yn é jierren fyftich, mei de muziektinte fan"Crecsendo'', Sneontejūn's waarden hjir konserten jūn, ek troch De Bazuin.