/a>


Dan zijn we bij het huis van Uilke Lautenbach aangekomen.het huis dat er stond is in 1959 afgebroken en herbouwd.
Uilke heeft jarenlang samen met zijn vrouw Froukjehier een kruidenierswinkel gehad.,BR. Ook ging hij tot de oorlog uitbrak,zijn kruigenierswaren uitventen met de A.Ford(in 1931 een van de eerste auto's in het dorp)
Uilke had een vervoersmiddel nodig omdat hij klanten in de verre omtrek bezocht,
die ooit in Tzummarum hadden gewoond en op die manier klant bij hem waren gebleven.
nog later deed hij dit op de brommer,met achterop een mand,waar hij zijn waar uit verkocht.nr.54.

Acchter het huis van Lautenbach staat het gebouw,ook wel "it Lokaal"of "Kapel"genoemd;
toen eigendom van de Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "Het Mosterdzaadje".
Het gebouw is gebouwd in 1870. iN 1998 heefyds.Teye Osinga uit Garijp een boekje gemaakt
overhet ontstaan en het verdere verloop van deze vereniging.
In 1990 is Īt Lokaal"verkocht aan de Christelijke muziekvereniging"De Bazuin".
Tot op de dag van vandaag gebruikt deze vereniging dit gebouw als repetitielokaal. nr.56.

Hierna volgt het huis van Douwe van der Zee.
Douwe had een viswinkel en ventte daarnaats met zijn haring,paling,bokking,schelvis enz.
in 1999 waren Steven Smits en Tineke Schat de bewoners van dit huis.
Zij hebben hun huis in 2000 verkocht aan de huidige eigenaar Jacob Borger. nr.58.