Deze foto is iets later in de tijd dan de vorige en werd toen gebruikt als postkantoor en niet meer als doktershuis,gezien de 2 deuren in de gevel.nr.89.

Buorren 87

november 1985
0p 30 november is het een feit dat onze zaak in drogisterijen definitief gesloten wordt, waarmee Tzummarum helaas weer een winkel armer is geworden.
Het ligt in de bedoeling dat de verkoop, voor zover dit mag, door diverse andere zaken wordt overgenomen zodat het publiek toch nog zoveel mogelijk in eigen dorp terecht kan.
Voor films en foto’s kunt u nu terecht bij D. Marssum, terwijl de rest nog afhangt van een toewijzing van een erkenning.
Wij bedanken onze trouwe klanten voor het geschonken vertrouwen, en wensen hun veel goeds!
Nog even een kort stukje over de geschiedenis van dit pand.
Het werd in 1926 gekocht door H. Travaille die zich er als kapper vestigde en enige tijd later ook de drogisterijen erbij nam.
Na zijn schooltijd is Jacob ook gaan meewerken in de zaak en heeft deze in 1960 overgenomen.
Om gezondheidsredenen is in 1979 de kapperszaak gesloten, en nu dus de drogisterij .
We blijven in het pand wonen omdat wij er erg aan gehecht zijn en hopen in gezondheid nog wat van onze vrijheid te genieten.

Fam. Travaille.