Tjebbe Jitzes de Jong met zijn "aanhang".

vlnr: de dames Jantje*, Renske* met haar man Gerrit Donia(onderwijzer) erachter, Aafke Ferwerda met haar man Jitze*(bakker), Pietje* met echtgenoot Sjoerd Schuitmaker(timmerman), (Tjebbe), Afke* met haar man Wietse Reinsma (bakker), Taapke* met haar Bouke Oosterhof (beurtschipper), Antje Radersma met Gijsbert* (bakker) erachter en Ettje* met Willem Frans Stedehouder (onderwijzer).
Gemerkt met * zijn kinderen van Tjebbe.
Bron: Jitze de Jong Dokkum