TERUG NAAR TOEN

De ijzeren brug op de voorgrond was gekomen in de plaats van het zgn Heechhout (fiets en looppad).
Werd op zijn beurt in 1935 weer vervangen door een betonnen brug.
Aan de linkerkant is nog net een stukje te zien van Geertsma's huis, het hoge huis ernaast werd bewoond door Gerrit Doornveld, de turfschipper en volgens de verhalen een bekende figuur.
In het huis daarnaast (waar nu Perdok woont) woonde o.a. schoenmaker Oost.
Dan kwam het huis van Feije en Tryntsje Westra, daar weer naast Harm Kasma.
Riemke Hoornstra (moeder van Klaas) was de volgende bewoonster, dan kwam Klaas Jetses Bonnema (timmerman).
Tenslotte Jabik Struiksma, de bakker met z'n vrouw Trijntje.
Achter deze huizen kon je door steegjes weer bij andere huizen komen die aan de achterkant stonden.
Voor de huizen was een pleintje, waar de kinderen van toen nog naar hartelust konden spelen tussen alle haagjes door.
Op het plein stond ook altijd het 'ark' van de smid Herrema en wagenmaker Louwenaar. Een waterpomp, met een lange slinger, was er ook te vinden.
en zorgde voor genoeg water voor de dorpsbewoners als die in een periode van droogte geen genoeg water meer hadden in hun regenton.
Tenslotte was het ook nog een verzamelplek voor tonnen, als de mannen van de gemeente langs kwamen om met hun kruiwagen de tonnetjes op te halen.
Op mooie zomeravonden speelde het muziekkorps soms in de muziektent, midden in het dorp.
Het zag er dan zwart van de mensen.
Vaste prik was dan dat Lammert, met z'n wagen volgeladen met melkbussen vanuit de Wieringermeer, door de menigte reed.
's Morgens om precies 5 uur was hij vanuit Berlikum, vertrokken met z'n lege bussen.
Steevast reed hij met z,n achterste wielen over de stoep bij de Geertsma's, zodat een wekker voor dit gezin een overbodige luxe was.

infornatie: Fokke en Hiltje de Vries-Geertsma.