De bejaardensoos naast de Herv. Kerk.Onder toezicht van Jan Grond zaten Joh.de Jager, Albert Ypma, Pieter Hoekstra, Taeke Dronrijp en Haije Westra te dammen, ook het kaartspel werd druk beoefent door Gerrit Dijkstra, Willem Reitsma, Jan Westra, Fokke Buren en Jan Faber.