Naast Struiksma woonde "dove Klaas"Bonnema.Hij was ongehuwd evenals zijn zuster Griet.
Klaas was timmerman en als je met Klaas wilde spreken moest je dat doen via
een grote koperen hoorn die hij tegen zijn oor hield. nr.76