Deze foto toont aan hoe de weg naar Dongjum vroeger vanuit Tzummarum liep.
Omstreeks de jaren 1957-1958 is deze weg gereconstrueerd.
De lastige bocht in de weg en ook in de vaart is afgesneden en rechtgetrokken, zodat het weg- en ook scheepvaartverkeer vlotter liep.
Het huis met vooraanzicht is Kade nr. 10 en is al jarenlang bewoond door de familie C. Groendijk.
Links staat het huis waar vroeger Rein en later Doekele Spoelhof jarenlang hebben gewoond en thans Pietie de Vries.
Op de achtergrond is de Westerbuorren duidelijk zichtbaar.