Skūtebuorren waar nu de woning van K. Hamer staat.
Hier woonde mw. Baukje Veenstra-Wielinga in het achterste gedeelte.
Voorste gedeelte was bewoond door Melle en Arendsje Veenstra.