Boerderij van Sjoerd Terpstra. Vlaggen uit voor het huwelijk van Doet Terpstra en Jarich Draijer.