foto w.l. 2009.

Bewoners de Kamp 2000.

De Kamp 2.
Ypie Talsma-Smit (50) met Feitze (25) en Rienk Talsma (22).
Ypie doet vrijwilligerswerk bij Skilhiem in Stiens en bij het Rode Kruis.
Haar hobby,s zijn lezen en borduren.
Feitze studeert bouwkunde, en leest, en sport, computert en gaat graag uit.
Rienk studeert eveneens bouwkunde, en heeft als hobby fitness, uitgaan en t.v. kijken.
Het huis is gebouwd door Ette Talsma (+ 1994) in 1971. Het eerste begin van de Kamp.

De kamp 4.
Riemer Nouta, (56) en Janneke Nouta-Buruma (49) met Catrinus (26) en Jan (23).
Janneke Nouta vertelt het volgende over de tijd dat ze net in hun nieuwe huis woonden.
Toen Fongers het huis in 1977 afgebouwd had en wij hier kwamen te wonen, was het hier woest en ledig.
Het hete toen ook nog niet “de Kamp”; wij waren een verlengstuk van de Hegesylsterwei.
Het adres was toen: Hegesylsterwei 1d.
Twee huizen van de buren, aan weerskanten waren eerder gebouwd.
Op de hoek woonden Ette, Ypie en Feitze Talsma en aan de andere kant van ons Klaas en Anna Bonsma met Boukje, Wilma en Anna.
In de Lytse Buorren konden wij toen nog niet komen, de dijk hiel op bij de trimbaan.
Langzamerhand kwamen er meer huizen bij en werd onze straat de Kamp.
En wat konden ons jongens Catrinus en Jan, hier prachtig spelen! Ze hadden de ruimte.
Vaak was het een drekboel bij al de huizen in aanbouw.
Als ze dan weer onder de modder thuis kwamen met jassen en broeken waar de kleur niet meer van was te herkennen, heb ik vaak gedacht: De wasmachine is in deze eeuw de beste uitvinding geweest!!!

De Kamp 6.
Willem Fennema (66) en Janny Fennema-Dijkstra (63).
Voorheen boer van beroep, maar nu “in de fut”.
Beide houden van fietsen, lezen en puzzelen.
W.Fennema bezoekt regelmatig kaatspartijen en kaatste vroeger zelf ook actief.
J.Fennema houdt van handwerken en het verenigingsleven.
Als jongetje van 2 jaar ben ik met mijn ouders verhuisd naar een boerderij in Tzum.(tegenover het stoomgemaal).
Na ons huwelijk waren wij vanaf 1961 tezamen op deze boerderij.
In 1993 hebben wij deze verkocht en zijn wij naar deze woning verhuisd vanwege het vrije uitzicht.
De verandering was wel erg groot.
We wonen hier dus 6 jaar.

De Kamp 8.
Johannes Broekstra (51) en Appy Broekstra-v.d.Wey (50).
Johannes is hoofduitvoerder in de wegenbouw.
Zijn hobby’s zijn kaatsen, tennissen en tuinieren.
Appy werkt in verzorgingshuis Nij Bethanië.
Haar hobby’s zijn lezen, zwemmen en tuinieren.
Zij wonen op 11/11/99 11 jaar in het huis.
Het huis is ongeveer 20 jaar oud.

De Kamp 10.
Jac.Post (62) en Sijke Post-de Jong (59).
“futter”, De tuin en zelf stekjes kweken is een grote liefhebberij van Jappie en Sijke Post.
Tevens gaan ze twee maal per week Jeu de Boulen en zingt Jappie bij het Franeker mannenkoor.
Hun huis is in 1977 gebouwd door H.Fongers, er was toen nog geen bebouwing tussen de Kamp en de Buorren.

De Kamp 12.
Hans Hettinga (54) en Collette Hettinga-Jehee (50), met Hessel (23 en Berber (20).
Hans is dierenarts voor groot en kleinvee en actief met name in de sportverenigingen (o.a 24 jaar voorzitter T.C.Opino en 24 jaar voorzitter VV Tzummarum.
Hessel studeert inmiddels Japans in Leiden en Berber studeert Internationaal Recht in Utrecht.
Over hun woning schrijft Collette het volgende: Onze woning is in 1979 gebouwd door Fongers.
Het is een woonhuis met een praktijkgedeelte.
Het staat op een mooi vrijstaand plekje.
Aan de oostkant een bossage (voormalige trimbaan) en aan de zuidkant een stukje grasland van ongeveer 0,25 ha.
Dit hebben we in 1989 van S.Jepma (+) gekocht.
Verderop ligt grasland in eigendom bij Gelf Bleeker en R.Postumus.

De Kamp 13.
Piet Siderius (31) en Klaske Siderius-Bonnema (31) met Teake-Pieter (6) Siemy-Anne (4) en Sjarda (1).
Piet is Röntgenlaborant in het MCL te Leeuwarden en Klaske werkt bij de ING Bank in Leeuwarden.
Beide werken ze in deeltijd, zodat we ook beide voor onze kinderen kunnen zorgen. Over het huis: Wij wonen sinds 1995.
De familie Jepma woonden hier eerst en daarna de familie Droogsma.
Wij vinden het hier erg leuk wonen Een ruim huis en tuin.
Teake Pieter en Siemy Anne spelen graag buiten en daar is hier alle ruimte voor.
In het voorjaar kikkers vangen, stokken uit het bos halen, leren fietsen en natte voeten krijgen in de vijver van Hans en Colette. Wat wil je dan nog meer!

De Kamp 11.
Egbert Noordhuis (47) en Lia Noordhuis-Ypes (45) met Jort (18) en Kirsten (14).
Egbert is van beroep hoofdscheepswerktuigkundige.
Jort en Kirsten zijn beide op dit adres geboren.
Jort volgt een opleiding bij de Koningklijke Luchtmacht als Technisch specialist en Kirsten zit op de RSG te Harlingen in de 3e klas van het Atheneum.
Onze woning is voltooid in 1979.
Wij zijn “inport”in Tzummarum, maar wonen hier alweer 20 jaar met plezier!

De Kamp 9.
Familie Kuipers.
De Kamp 7.
Peter Tanghe (41 en Anne Maaike Tanghe-Kuiken,(40) met Rianne (12) en Eelco (9).
Peter is inkoop/logistiek maneger en adviseur bij de G.G.Z. Friesland.
Anne Maaike werkt ook bij de G.G.Z. Friesland als nachtzuster in het PZF.
Rianne zit op de AMS te Franeker in de 1e klas.
Haar hobby,s zijn piano spelen en atletiek.
Eelco zit in groep 6 van De Schalmei, en houdt van voetbal, computerspelletjes en buiten spelen.
Het huis is gebouwd in 1979 voor de familie K.G.Kuiken, de ouders van Anne Maaike.
In 1988 zijn we hier komen wonen.
Eelco is in dit huis geboren.

De Kamp 3.
L.H.Vogels, (70) en J.Vogels-Rienks (70+).
AOW ers. L.Vogels was akkerbouwer in Firdgum.
Nu hebben ze nog veel hobby,s zoals kaatsen, tennissen, fietsen, mevr.Vogels gymnastiek, en de tuin onderhouden.
Tevens doen zij aan vrijwilligerswerk zoals eten rondbrengen, leiding aan de kaatscompetitie enz.
Dit huis is gebouwd in 1983.

De Kamp 1.
Familie Buwalda.

Klaske Siderius-Bonnema