foto w.l. 2009.

De Kamp. Een stukje geschiedenis over deze straat.
In 2000 door de bewoners zelf geschreven.
Het eerste huis van de Kamp is gebouwd in 1971.
Het betreft hier het huis van de familie Talsma.
Het zou toen echter nog jaren duren voordat de straat officieel De Kamp kwam te heten.
Ze woonden in het begin aan de Hegesylsterwei.
Dit gold ook voor de woningen van Nouta en Bonsma (nu Fennema).
Voor 1970 was hier dus geen bebouwing.
Wel wisten velen te vertellen dat voorheen op deze plaats een aantal “Braakhokken” stonden, waar vlas werd gebraakt.
L.Vogels schrijft hierover: In mijn jeugd werd er veel gebraakt in de kamp, een ongezonde bezigheid, met veel stof.
Het vlas, dat hier toen veel werd verbouwd, werd in de kamp machinaal bewerkt door diverse mensen.
Het was winterarbeid.
De sjudden (afvalvlas) deed dienst als brandstof voor de kachel in huis.
Ook werden verschillende hokken gebruikt voor opslag.
J.Post weet hier nog het volgende op aan te vullen: “Dit vlas voor Belgische fabrieken werd bewerkt in de dertiger jaren.
Mensen deden dit om bij te verdienen.
Daarbij stonden er ook vaak melkgeiten in de hokken”.
De straatnaam is dan ook afgeleid van het braken in de kamp.
Navraag bij de Gemeente leverde het volgende op.
Het besluit om de straat De Kamp te noemen is genomen op 25 mei 1976 door de gemeente Barradeel.
De naam is afgeleid van de naam van enkele percelen grond, de kamp genaamd, waar voorheen braakhokken stonden.
> Y.Talsma-Smid schrijft het volgende: “Op de plaats waar deze woning (nr 2) staat liep vroeger de grote vaart.
Die ging met een bocht onder ons huis en die van de Lange door naar de brug van de Westerbuorren.
Deze bocht hebben ze er destijds uitgehaald en hierdoor is de vaart aan de Kade nu recht.
Op de plaats waar nu de trimbaan ligt was vroeger een sportveldje met een kleine keet waar men zich kon verkleden.
De trimbaan is geopend rond 1975.
Na jaren van verwaarlozing zijn de trimtoestellen verwijderd en is de trimbaan verwilderd tot een klein bos.
Veel mensen maken gebruik van het schelpenpad wat door het bos gaat.
Ook campinggasten weten dit paadje te vinden.
Dat het een echt bos aan het worden is, is ook te merken aan het aantal vogelsoorten wat er leeft.
De laatse dagen zie ik regelmatig een paartje Vlaamse gaaien rondvliegen, en dat mag wel een echte bosbewoner worden genoemd.

De bewoners.
De meeste bewoners wonen met veel plezier in de Kamp, dat blijkt wel uit het feit dat een aantal van hen het huis heeft (laten) bouwen en er nog steeds woont.
Het is een straat met bewoners van alle leeftijden, van jong (1 jaar)tot oud (70+).
In totaal staan er 12 woningen aan de Kamp.
Curieus is nog wel het volgende.
Jarenlang is er een perceel grond onbebouwd gebleven, maar het huisnummer was wel gereserveerd.
Het betreft hier nummer 5.
Eindelijk werd er dan een huis gebouwd door Peter en Hinke Terpstra, maar met de voordeur aan de Fjouwere.
Dus dit huisnummer zal nooit werkelijkheid worden.