Vicaris-huis.

Het oudste huis van Tzummarum, deels daterend uit de 16e eeuw.
Tot de Reformatie in 1580 woonde hier de vicaris ( de plaatsvervanger van de pastoor).
Daarna was het de woning van de bovenmeester, de lagere school zelf was tot aan het begin van de 19e eeuw gevestigd in de sacristie van de kerk.
De gewelfde kelder onder het huis hoort tot het oudste deel en in de westelijke muur zijn nog steeds kloostermoppen te vinden.

Deze brief kregen we op 4 mei 2009 van Rinse de Haan uit Bergeijk.
Zondag 3 Mei 2009 was ik op het kerkhof van de Hervormde kerk waar mijn opa en oma Auke de Haan en Renske Ferwerda begraven liggen overleden in 1903 en 1933.
Tot mijn verbazing was het graf er nog.
Ik ben zelf 77 en was daar met mijn zoon die woonachtig is in Katlijk.
Ik zelf ben geboren in Gorredijk en woon nu in Brabant in het plaatsje Bergeijk.
Mijn opa had naast de kerk zijn koperslagers bedrijf { het huisje staat nu te koop }
Mijn zoon neemt waarschijnlijk wel contact met u op om het Kerkregister eens in te zien .
Het graf zal in juni een opknapbeurtje van ons krijgen.

Ik heb navraag gedaan bij mijn broer Jaap de Haan ,maar hij heeft jammer genoeg geen foto's meer van het huisje hij wist nog wel dat het eerst een bakkerij was voor dat onze opa er met zijn koperslagerij begon.
Onze oma is volgens mijn broer in het kraambed gestorven en werden de kinderen deels opgevangen door een fam. Lolke Boomsma die, naar zijn weten, in of bij een molen woonde.
De oudste van de 4 kinderen deed deels ook het huishouden die was toen rond de 10 jaar en werd al vlug aan het werk gezet.
Mijn vader Bartele Auke was toen rond de 7 a 8 jaar.

Dit is wat we er van weten en jammer genoeg geen foto's.

Met vriendelijke groet,
Rinse de Haan.

Later werd dit huis bewoond door Sijmen en Aaltje Talsma.
Hier werden kruidenierswaren verkocht en bij hen konden vooral de boeren terecht voor koemeel, leer, touw, uierzalf enz.
Dit huis wordt nu bewoond door Andre Nicolai en Marjolein Werkhoven.

Het verhaal over een vroegere bakkerij klopt niet, want daarvoor woonde hier Meester Abel Zuur.

Redactie. W.L.