Het hoekhuis tegenwoordig het laatste huis aan de Buorren,
werd bewoond door Andries Oost.
Oost kwam hier vlak voor de oorlog wonen.
Hij was schoenmaker en daarnaast zeer actief in de sport;
hij is mede oprichter van de voetbalclub "V.V.Tzummarum"geweest,
en voorman van de E.H.B.O.
Op de wagen zit Meile de Vries.
Hier woont nu de heer Perdok. nr.90.