Dan volgt het huis van Johannes en Trijntje Westra,ook Johannes was gardenier.
In dit huis wonen nu Dirk en Tienke Postma. nr 86. de personen op de weg zijn Arjen Broekstra,en Harmen de Vries.
Op de fiets Feitzen Talsma en de kleine is Hessel Talsma.