In het eerste gedeelte van de winkel van Tinus en Tineke Sijbesma (Wotex),kon je in de toonkamer van de gasfabriek een kachel uitzoeken. De heer Muller die in het huis woonde was gasfitter van beroep. in het tweede gedeelte woonden Germ en Saakje Kolthof en zij hadden een kruidenierswinkel.nr.111.

nr.109 Hier dreef Reinder Postuma een slagerij. Dirk en Geartsje en de kinderen Dijkstra zijn nu de bewoners van dit huis.

Naast nr.109 woonde Dirk Louwenaar; hij was wagenmaker en bovendien klokkeluider van de Hervormde Kerk. Hier woont nu de fam.Folkertsma.(nr 107).

In het volgende huis woonden Pieter en Sjoerdje Pasma. zij hadden een kruidenierswinkel en daarbij was Pieter gardenier en ook nog eens boekhouder van de Nutsspaarbank.Nu wooont er de fam. Vellinga (Berbers Blomke) nr.103

Hun buurman was de heer Herrema,een bekwaam landbouw en hoefsmid. Zoon Lieuwe en zijn vrouw Baukje hebben later deze werkzaamhedeh overgenomen.nr.101

Hierna volgt de kruidenierswinkel van Dirk de Vries met de bijnaam "Debet".Dirk dankte deze naam aan het feit,dat wanneer men te weinig geld bij zich had, zodat het opgeschreven moest worden, hij altijd zij:"Dan schrijven we dit in Debet".nu word dit huis bewoond door Jan en Jeltje Groedijk.nr.99.

Naast Groendijk woonden Eeltje en Mina Hoekstra en daarnaast Jan Grond met zijn vrouw Saapke, zij hadden een winkel van Sinkel. In deze winkel kon je alles, maar dan ook alles kopen wat nergens anders meer te koop was.Achter dit huis stond het huis van Gerrit Dijkstra, hij was eigenaar van de kiosk. Deze kiosk stond op de stoep aan de overkant van de weg,daar verkocht hij tabaksartikelen. een leuke bijkomstigheid was dat Gerrit door een hele nauwe steeg van achter naar voren moest lopen om bij zijn kiosk te komen. De steeg was zo nauw dat dat menig knoopje van zijn overhemd of jas heeft gekost.