Dit pad liep van de Lytsebuorren naar de Kade.
De kassen waren van Piet en Hiltje Sinnema. (nu de Fjouwere)
Wit huis op voorgrond fam. S. Terpstra.
Wit huis met plat dak is het plastic huis met zwembad (Kade) van de fam. De Lange.