Persoon is Anne van Dokkumburg ( Berlikum) en eigenaar van dit perceeltje land.
Vanaf 1980 is dit met andere percelen het kaatsveld geworden.
Op de achtergrond zie je een groen hok met 2 deuren.
Dit was de toenmalige kleedaccomodatie van de voetbalvereniging Tzummarum.
Op enig moment is deze voorziening afgebrand.
Het was oorspronkelijk de plaats waar de 2 houten noodwoningen waren gebouwd achter de braakhokken in de Kamp.